Seksuoloog

Een seksuoloog is meestal een psycholoog of een arts die gespecialiseerd is in seksuele problemen. Een arts-seksuoloog kan in de behandeling ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven.

Seksualiteit is belangrijk, en gelukkig ook voor veel mensen plezierig. Toch is seksualiteit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een ziekte of aandoening kan vragen en onzekerheden oproepen. Of seksuele problemen veroorzaken.

Bijvoorbeeld door pijn, stress of vermoeidheid. Bij sommige ziekten merken mensen dat hun lichaam anders reageert op seksuele prikkels. Of dat de behandeling van de ziekte invloed heeft op seksualiteit. Sommige medicijnen kunnen bijvoorbeeld minder zin in seks of erectieproblemen geven. Ook gevoelens kunnen van invloed zijn op intimiteit of seksualiteit. Bijvoorbeeld als u zich onzeker

voelt omdat uw lichaam er anders uitziet dan vóór uw ziekte of beperking.

De seksuoloog kan helpen als u:

 • geen zin hebt om te vrijen;
 • niet goed opgewonden wordt;
 • geen erectie kunt krijgen (de penis wordt niet stijf);
 • moeilijk een orgasme bereikt of juist te snel klaar komt;
 • pijn ervaart bij het vrijen.

Een paar voorbeelden:

 • Sinds uw ziek bent slaat u elke vorm van intimiteit af. Uw hoofd staat er niet naar.
 • U kunt door uw aandoening niet meer vrijen zoals vroeger. U wilt uw seksuele relatie graag anders vormgeven maar u weet niet hoe.
 • Door ziekte heeft uw partner minder zin om te vrijen maar u hebt wel behoefte aan intimiteit. U weet niet hoe u dit met uw partner kunt bespreken.

Als het probleem vanzelf verdwijnt, is er voor de meesten mensen niet veel aan de hand. Wanneer zo’n probleem blijft bestaan, is dat lastig. Veel mensen schamen zich of voelen zich schuldig door seksuele problemen. Mensen aarzelen dan lang om hulp te zoeken. Bij een seksuoloog kunt u zonder schaamte terecht met deze problemen.

Een seksuoloog is vaak een gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut of arts. Hij of zij heeft zich gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van seksuele problemen.

Vragen over de seksuele gezondheid kunnen lopen sterk uiteen. Ze kunnen gaan over:

 • uw zelfbeeld; hoe u zichzelf ziet en waardeert;
 • hoe vrijen weer prettiger kan worden;
 • seksueel overdraagbare aandoeningen en anticonceptie;
 • de relatie met uw partner;
 • traumatische ervaringen;
 • seksuele voorkeuren.

Een behandeling van een seksuoloog bestaat meestal uit een aantal gesprekken. In de gesprekken geeft hij of zij uitleg en informatie. En besteedt aandacht aan factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden. 
Als dat nodig is behandelt de seksuoloog bekkenbodemproblemen, trauma’s, of relatieproblemen.

Wat doet deze zorgverlener?

Om seksuele problemen op te lossen of te doen verminderen maakt de seksuoloog gebruik van verschillende vormen van therapie. De methodes zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Bij de therapie voert u gesprekken en doet u huiswerkopdrachten. Huiswerkopdrachten kunnen bestaan uit schrijfopdrachten of lichaamsgerichte oefeningen. Door te oefenen leert u vast patronen te doorbreken. En u doet positieve ervaringen op. De huiswerkopdrachten voert u altijd thuis uit.

U bespreekt de opdrachten vervolgens met uw seksuoloog.
De seksuoloog helpt u na te denken over oplossingen van problemen. Soms adviseert hij of zij u over boeken en/of video's die kunnen helpen.

Medicatie

Uw behandelaar informeert u altijd over de medicijnen die uw seksuele problemen kunnen verminderen. Seksuologen die ook arts zijn, kunnen ook medicijnen voorschrijven.

Wordt u individueel begeleid of met anderen?

Het is vaak zinvol om uw partner bij de behandeling te betrekken. Omdat veel seksuele problemen tot uiting komen binnen een relatie.

Er bestaan ook groepsbehandelingen voor seksuele problemen. Sommige mensen zien op tegen deelname aan een groep. Maar de ervaringen van deelnemers zijn juist positief. Een groepsbehandeling heeft veel voordelen. Zo leert u sneller doordat u ervaringen, tips en inzichten deelt met lotgenoten. Ook kunt u veel steun krijgen uit de groep bij het oplossen van uw problemen.

Hoe lang duurt de behandeling of begeleiding?

Hoe lang een behandeling duurt, hangt af van de klacht waar mee u naar een seksuoloog gaat. Sommige problemen kunnen behandeld worden met 6 tot 10 gesprekken. Andere tussen de 10 en de 20 gesprekken.

Register en scholing
Seksuologen kunnen zich registeren in het Nederlands Register voor Seksuologie. Hierdoor waarborgt de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) de kwaliteit van de seksuologie. In het register worden drie beroepen geregistreerd:

 • Seksuoloog NVVS
  De seksuoloog NVVS is vaak een Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut of arts. Hij is gespecialiseerd in het diagnosticeren en zelfstandig behandelen van seksuele problemen. Deze problemen hangen meestal samen met andere lichamelijke en/of psychische en/of relationele problemen.
 • Consulent Seksuele Gezondheid NVVS
  De consulent seksuele gezondheid NVVS is vaak een psycholoog, verpleegkundige, (bekken)fysiotherapeut, agoog, pedagoog of docent. Hij geeft begeleiding, voorlichting en adviezen. Daarnaast kan hij onderzoek doen, zelf interventies ontwikkelen of beleid maken op het gebied van seksuele gezondheid. Een consulent kan cliënten of hun omgeving ondersteunen maar ook professionals en/of organisaties.
 • Aantekening NVVS
  De professional met een Aantekening NVVS heeft meestal een HBO-opleiding gedaan. Bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijk werk, sociaal-pedagogische hulpverlening, haptotherapie of bekkenfysiotherapie. Daarna heeft de professional extra scholing gevolgd op het gebied van seksuologie. Hij heeft basiskennis over seksuologische problemen. Samen met u kan hij een probleem verhelderen en advies geven. Als het nodig is verwijst hij naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld een huisarts, seksuoloog NVVS of psycholoog).

Zorgverleners die deze titels voeren, voldoen aan kwaliteitseisen van de NVVS.

Vaak kunt u zonder verwijsbrief terecht. Maar als de zorg vergoed kan worden heeft u een verwijsbrief van de huisarts of verwijzend specialist nodig.

Op NVVS.nl, de website van de beroepsvereniging van seksuologen, vindt u een zoekhulp voor zorgverleners in uw omgeving.

De seksuoloog heeft een beroepsgeheim en houdt zich aan de privacywetgeving (AVG).

Er zijn verschillende wetten en afspraken die uw privacy beschermen. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij met niemand anders mogen praten over wat zij met u bespreken. Tenzij er direct gevaar is voor u of uw omgeving.

Dus uw zorgverleners geven nooit informatie aan partners, werkgevers of andere betrokkenen. Zelfs niet over de vraag of u in behandeling bent of niet. Dit doen zij alleen als u aangeeft dat zij de informatie mogen delen.

Een zorgaanbieder heeft geen toestemming nodig wanneer hij wil overleggen met collega’s die ook een geheimhoudingsplicht hebben en direct betrokken zijn bij uw behandeling. De seksuoloog werkt indien nodig samen met andere zorgverleners, zoals psychologen, psychiaters en (huis)artsen.

Veel zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, maar niet alles.

De vergoeding hangt af van de behandeling, de behandelaar en uw verzekeringspolis. Het is daarom altijd goed om vooraf met de behandelaar te bespreken of uw behandeling vergoed wordt.

De zorg door de seksuoloog wordt niet standaard vergoed. Of u de behandeling (gedeeltelijk) zelf moet betalen, hangt af van hoe u verzekerd bent. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel) van de seksuologische hulpverlening wel. Een voorwaarde is dan dat u naar een seksuoloog gaat die is aangesloten bij de NVVS.
Vaak wordt een gedeelte van een consult vergoed, tot een bepaald maximum. Hierover staat meer in de polisvoorwaarden van uw verzekering. U kunt ook op de website van de zorgverzekeraar kijken. Of contact met uw zorgverzekeraar opnemen.

Ondersteuning door de seksuoloog wordt door de basisverzekering vergoed:

 • als u door de huisarts naar de GGZ bent verwezen, en u heeft een zogenaamde DSM diagnose: (Parafilie, genderidentiteit stoornis, hyperseksualiteit of seksuele problemen die samengaan met een andere psychische stoornis).
 • of als u in behandeling bent geweest bij een gynaecoloog of uroloog en u heeft daarna behandeling van een seksuoloog nodig.