Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Hij of zij helpt u om snel maar verantwoord weer aan het werk te kunnen. Als werknemer heeft u het recht om een bedrijfsarts te raadplegen over uw gezondheid in relatie tot uw werk.

Als u in dienstverband werkt, kunt u met psychosociale klachten ook bij een bedrijfsarts terecht.

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn. De werknemer is vaak al weer na een dag in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer.

De bedrijfsarts is gespecialiseerd in gezondheid en werk. Hij of zij kan met u of uw behandelaar inschatten wat werken voor uw klachten betekent. En ook andersom: wat uw klachten voor gevolgen hebben voor uw werk. U kunt met uw bedrijfsarts bespreken hoe u zo veel mogelijk uw werk kunt blijven doen. Werken kan u namelijk helpen om te herstellen.

Bijvoorbeeld.

 • U bent door uw ziekte vaak erg moe en u weet niet goed of weer werken goed voor u zou zijn.
 • U wilt graag weer werken maar door uw ziekte kunt u niet meer wat u voorheen kon.
 • U denkt dat u weer kan werken maar uw behandelaar vraagt zich af of u niet teveel hooi op uw vork neemt.
 • Uw leidinggevende vind dat lichamelijk voldoende hersteld bent om te werken. Maar u hebt last van psychosociale problemen.

Een bedrijfsarts is een medisch specialist. Hij is arts en heeft een opleiding afgerond op het gebied van arbeid en gezondheid.

Een bedrijfsarts heeft uitgebreide kennis van psychische en lichamelijke aandoeningen. En van de relatie tussen klachten en werk. Hij gebruikt die kennis om te zorgen dat u (in uw werk) inzetbaar blijft. Of weer inzetbaar wordt.

Verder heeft een bedrijfsarts verstand van sociale wetgeving. Hij weet welke rechten en plichten werknemers en werkgevers hebben. De bedrijfsarts geeft advies aan u en aan uw werkgever. Hij is daarin neutraal en onafhankelijk.

De bedrijfsarts kijkt naar u, uw gezondheid en uw werk. Wie bent u als persoon? Waarom heeft u deze klacht op dit moment? Wat is de relatie met uw werk? Bent u met uw klachten in staat om te werken? Nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast?

Sommige psychosociale klachten behandelt de bedrijfsarts zelf. Soms is behandeling door een ander zorgverlener nodig. De bedrijfsarts weet bij wie u voor behandeling het beste terecht kunt. In overleg met u kan hij u doorverwijzen naar zo'n behandelaar. Of een verwijzing afstemmen met uw huisarts.

De bedrijfsarts kan:

 • uitleg geven over ziek zijn en werken;
 • inschatten of uw werk van invloed is op uw klachten;
 • adviseren of u vanwege uw klachten (tijdelijk) minder of anders zou moeten werken;
 • adviseren als uw werkplek moet worden aangepast;
 • op uw werk uitleggen wat uw beperkingen zijn door uw klachten. En waarmee u en uw werkgever rekening moeten houden;
 • kijken of u de juiste behandeling krijgt;
 • u doorverwijzen als dat nodig is;
 • na uw toestemming overleggen met uw behandelaar.


Wat doet deze zorgverlener?

De bedrijfsarts praat met u over uw klachten. En over uw werk. Soms doet hij lichamelijk onderzoek. Soms vraagt hij u een vragenlijst in te vullen. Of hij bekijkt met u samen uw werkplek.

De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse. Daarin staat:

 • hoe uw klachten uw werk beïnvloeden;
 • welke invloed uw werk heeft op uw gezondheid;
 • waarom u minder of niet kunt werken. Of wat nodig is om te voorkomen dat u niet kunt werken;
 • of u beperkingen heeft waardoor u uw eigen werk niet kunt doen, en welke dat zijn;
 • of, hoe en wanneer u volgens de bedrijfsarts weer aan het werk kunt. Bijvoorbeeld door stap voor stap meer uren te gaan werken. Door andere werktijden. Een aanpassing op de werkplek. Of door tijdelijk ander werk te doen. Dit proces wordt re-integratie genoemd.


Wordt u individueel begeleid of met anderen?

Een gesprek met een bedrijfsarts voert u alleen. Als u het lastig vindt om uw verhaal te doen, kunt u een vertrouwd iemand, bijvoorbeeld een partner of andere naaste, meenemen naar gesprekken met de bedrijfsarts.


Hoe lang duurt de behandeling of begeleiding?

De bedrijfsarts maakt samen met u een plan. Hij of zij bespreekt daarna regelmatig de voortgang met u. De begeleiding stopt wanneer de doelen zijn behaald die u in het plan hebt afgesproken.

Register
De bedrijfsarts is een BIG geregistreerde professional. Dat betekent dat niet iedereen zich zomaar bedrijfsarts mag noemen. Dat mogen alleen BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Opleiding
Een bedrijfsarts heeft geneeskunde gestudeerd. Daarna heeft hij de 4-jarige specialisatie “arts voor arbeid en gezondheid, tak bedrijfsgeneeskunde” gevolgd.

Iedere werknemer heeft recht op toegang tot een bedrijfsarts.

U kunt zelf een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen om uw problemen te bespreken. Daarvoor heeft u geen toestemming van de werkgever nodig.

U vindt uw bedrijfsarts via de afdeling personeelszaken van uw werkgever.

Soms kunnen uw huisarts of specialist de bedrijfsarts ook voor u vinden via Zorgdomein.

Als u langer dan twee weken niet werkt, neemt de bedrijfsarts contact met u op. Samen met uw huisarts en de bedrijfsarts kunt u bedenken hoe u (een deel van) uw werk weer zou kunnen doen. Wat zou u bijvoorbeeld kunnen doen? En hoeveel uur zou u kunnen werken als u dat zelf zou mogen bepalen?

Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Zonder uw toestemming mag de bedrijfsarts niet praten over uw klachten/ziekte. Niet met uw werkgever en ook niet met uw huisarts of specialist.

De bedrijfsarts mag uw werkgever dus niet laten weten:

 • wat uw klachten zijn of welke ziekte u heeft;
 • welke behandeling u krijgt.

Deze informatie mag de bedrijfsarts alleen aan uw werkgever geven als u zelf gezegd hebt dat dat mag.

De bedrijfsarts mag uw werkgever wel laten weten:

 • welk werk u wel en niet kunt doen en hoe lang;
 • wat zijn/haar adviezen zijn voor op het werk. Bijvoorbeeld welke aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat u wel weer aan het werk kunt. Zoals          andere werktijden of andere taken;
 • of de behandeling die u krijgt helpt.

De werkgever betaalt de bedrijfsarts. U hoeft daarom voor advies of begeleiding niet te betalen.