Over ons

Deze website is ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met de volgende partners:

Deze website is onderdeel van het project ‘Bewustwording en vindbaarheid van psychosociale zorg vergroten bij patiënt, naaste en zorgverlener’, uitgevoerd door de hierboven genoemde patiëntenorganisaties en -koepels. In dit project staat meer aandacht voor psychosociale zorg bij ernstig somatische aandoeningen centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg (Samen beslissen). Zorginstituut Nederland voert deze regeling in opdracht van het ministerie van VWS uit.