Maatschappelijk/sociaal werker

De maatschappelijk werker of sociaal werker kan u helpen bij het verwerken van uw ziekte of beperking. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als u zorgen hebt over thuis of werk. En als u zich afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als u zaken moet regelen.

De maatschappelijk/sociaal werker gezondheidszorg kan helpen als u of uw naaste problemen heeft door ziekte, ziekenhuisopname of een medische behandeling. Of als problemen die u al had erger zijn geworden, of aan het licht zijn gekomen door uw ziekte, opname of behandeling. Het kan gaan om:

 • emotionele of sociale klachten;
 • problemen met uw omgeving. Bijvoorbeeld met gezinsleden, andere naasten, zorgverleners of werkgevers;
 • praktische moeilijkheden; bijvoorbeeld op het gebied van werk en geld.

Bijvoorbeeld:

 • U zorgt alleen voor uw kinderen maar door uw ziekte kunt u dit tijdelijk niet. U weet niet hoe u dit moet oplossen.
 • Uw partner wil u graag bezoeken in het ziekenhuis maar eigenlijk is de reis naar het ziekenhuis te duur.
 • Uw werkgever begrijpt niet dat u na uw behandeling niet direct weer aan het werk kan.

Maatschappelijk werkers zijn in allerlei zorgomgevingen werkzaam: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en revalidatie, maar ook in sommige bedrijven, scholen, jeugd en gezinszorg, etc. In ziekenhuizen en zorginstellingen maken ze vaak deel uit van het behandelteam en zijn ze gespecialiseerd in een ziekte of aandoening. Ze heten dan vaak medisch maatschappelijk werker.


De maatschappelijk/sociaal werker gezondheidszorg helpt mensen weer de regie te krijgen over hun leven.

Wat doet deze zorgverlener?

De maatschappelijk/sociaal werker gezondheidszorg kan u helpen om:

 • om te gaan met de diagnose;
 • om te gaan met het verlies van gezondheid en vaardigheden;
 • om te gaan met gevoelens van angst en verdriet;
 • keuzes te maken;
 • als u relatieproblemen hebt door uw ziekte of beperking;
 • als u vragen hebt over intimiteit/seksualiteit;
 • om te gaan met mensen die uw ziekte niet begrijpen;
 • om te gaan met werk en dagbesteding door uw ziekte of beperking;
 • bij praktische problemen;
 • regelen van mentorschap/bewind voering. Over mentorschap leest u meer op mentorschap.nl, de website van Mentorschap Nederland.

Dit kan hij of zij doen door:

 • informatie te geven aan u en uw naasten of de werkgever of op uw opleiding;
 • door met u te praten over uw problemen;
 • door u te helpen steun en hulp van uw omgeving te organiseren;
 • door u te helpen met het aanvragen van andere professionele hulp;
 • door u de weg te wijzen naar financiële en administratieve ondersteuning;
 • door u te helpen bij het regelen van zaken;
 • door u in contact te brengen met lotgenoten.

Wordt u individueel begeleid of met anderen?

U en uw naasten kunnen individueel of gezamenlijk begeleiding en behandeling krijgen.

Als u dat goed vindt, kunnen uw partner, kinderen of andere naasten betrokken worden bij de behandeling. Uw naasten kennen u immers goed. Hun kennis en ervaringen zijn daarom belangrijk.

Register
Maatschappelijk/sociaal werkers kunnen zich registeren bij registerplein, het beroepsregister voor sociaal professionals. U kunt dit register ?raadplegen om te weten of een sociaal werker geregistreerd is.

Opleiding
De maatschappelijk/sociaal werker is bekwaam als hij/zij in het bezit is van een HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Werker Zorg.

De maatschappelijk / sociaal werker gezondheidszorg heeft een vervolgopleiding gericht op het werken in de gezondheidszorg gevolgd en heeft dan het certificaat ‘Maatschappelijk/Sociaal Werker gespecialiseerd in de Gezondheidszorg’. Dit wordt toegekend door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Als u wordt behandeld of verblijft in een zorginstelling kunt u daar hulp vragen van de maatschappelijk / sociaal werker. In de meeste ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra of GGZ instellingen werkt een maatschappelijk / sociaal werker gezondheidszorg.

Soms heeft u een verwijzing van de specialist nodig. De maatschappelijk / sociaal werker kan u vertellen of hij een verwijsbrief nodig heeft.

Verder kunt u via uw huisarts of via het sociaal wijkteam in contact komen met een maatschappelijk / sociaal werker. Zij werken in een wijkteam of vanuit een eigen praktijk of gezondheidscentrum. Soms is een verwijzing van de huisarts nodig.

De maatschappelijk/sociaal werker kan u vertellen of hij een verwijsbrief nodig heeft.

Er zijn verschillende wetten en afspraken die uw privacy beschermen. De maatschappelijk/sociaal werker heeft een beroepsgeheim en houdt zich aan de

privacywetgeving (AVG).

Maatschappelijk /sociaal werkers hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij met niemand anders mogen praten over wat zij met u bespreken. Tenzij er direct gevaar is voor u of uw omgeving.

Dus uw zorgverleners geven nooit informatie aan partners, werkgevers of andere betrokkenen. Zelfs niet over de vraag of u in behandeling bent of niet. Dit doen zij alleen als u aangeeft dat zij de informatie mogen delen.

Een zorgaanbieder heeft geen toestemming nodig wanneer hij wil overleggen met collega’s die ook een geheimhoudingsplicht hebben en direct betrokken zijn bij uw behandeling.

Veel zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, maar niet alles.

De vergoeding hangt af van de behandeling, de behandelaar en uw verzekeringspolis. Het is daarom altijd goed om vooraf met de behandelaar te bespreken of uw behandeling vergoed wordt:

 • Als u wordt behandeld of woont in een zorginstelling, dan hoeft u niet apart voor deze zorg te betalen.
 • Krijgt u via het wijkteam begeleiding van een maatschappelijk/sociaal werker, dan wordt dat door de gemeente uit de WMO vergoed. U hoeft de begeleiding dan niet zelf te betalen.
 • Gaat u naar een sociaal werker met een eigen praktijk, dan moet u de kosten zelf betalen.